Dárci/ Žadatelé

Dárci

Prosím, kontaktujte nás v případě zájmu o zaslání finančního daru. Svým darem podpoříte důležité projekty, které se věnují práci v sedmi oblastech společenského vlivu.

Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců.

Pro fyzické osoby platí:

  •  úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč, nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.

Pro právnické osoby platí:

  • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,
  • nejvýše lze odečíst 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj).

Číslo účtu Nadace

Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze International House of Prayer Foundation Prague

Banka: ČSOB, Václavské náměstí 32, Praha 1, Česká republika
185619589/0300  VS: 7214

Swift kód: CEKOCZPP
Iban: CZ21 0300 0000 0001 8561 9589

Žadatelé o podporu

1 + 1 = ?