KHESHET

Fond Nadace Modlitebního Domu v Praze finančně podporuje projekty, které svým zaměřením rozvíjí těchto sedm oblastí společenského vlivu:

Proč sedm hor společenského vlivu?

V roce 1975 zakladatel organizace Campus Crusade Bill Bright a zakladatel Mládeže s misií (YWAM) Loren Cunningham představili Bohem danou, svět proměňující strategii. Jejich přáním je přinést Boží změnu do národa zasažením sedmi oblastí (nebo hor) společenského vlivu.

Usoudili, že aby byl národ opravdu proměněn evangeliem Ježíše Krista, musí být zasaženo těchto sedm oblastí společnosti: náboženství, rodina, vzdělávání, vláda, média, umění a zábava, podnikání. To se stane skrze modlitbu a prosazování spravedlnosti, což přinese změnu do těchto oblastí společenského vlivu.

Proč je v našem logu duha?

Duha je připomínkou Božího zaslíbení, přízně a milosti pro lidi (nikdy se už nebude opakovat stejná tragédie jako při potopě světa za Noeho). Krásné barvy duhy patří Bohu. Nás duha k použití do loga inspirovala především tím, že je tvořena sedmi krásnými barvami. Sedmička je symbol Boží přízně, požehnání, stvoření a počet oblastí, které chceme podporovat.